1001 ღამე

TMC Films  მონაწილეობენ: ჰალიტ ენგერჩი, ბერგიუზა კორელი, ტარდუფ ურდნული, ჯეიდა დურენჯი, თომრის ინჯერი, მეტინ ჩეკმეზი, ვოჯა ჯიანელი, ერგუნ დემერი, მერალ ჩეტინკაი, აიტა ჩოსტუმა, ერლდარ ბირინგეჩი, სევდა აქთოლგა, სუფი ტექნიკერი, ეფე ჩინარი, ჯაზალ გურელი , ფეიზან ჩაბა. და სხვები